widok mobilny widok komputerowy

Magiczne Wrota

Menu

Doładuj konto blikiem

Słownik ezoteryczny

Chirologia - jest to obszerny dział, przez niektórych uznawany za naukę, według którego z dłoni człowieka można odczytać wiele informacji. Chirologia dzieli się na trzy główne działy: chirognomię (zajmującą się odczytywaniem charakteru i osobowości danego człowieka na podstawie kształtu jego dłoni, palców, wgłębień), chirografię (gdzie najważniejsze są znaki i linie papilarne), a także chiromancję, czyli wróżenie z dłoni, które opiera się na wszystkich powyższych cechach. Sztuka ta sięga czasów starożytnych - według obecnych informacji narodziła się w Indiach. Popularność w Europie zyskała dzięki cyganom, którzy na początku swoich wędrówek nie wróżyli z kart, ale właśnie z dłoni. Osoby zajmujące się tą dziedziną ezoteryki twierdzą, że z powodu tysięcy zakończeń nerwowych, które znajdują się na dłoniach, jesteśmy w stanie odczytać z nich charakter, osobowość i zdolności człowieka, a niekiedy także i jego los.

Sigil - jest to najczęściej znak lub symbol obrazkowy, stworzony w konkretnym magicznym celu. Można je stosować przy konkretnych rytuałach, lub też jako osobne, samowystarczalne symbole, które poprzez nasze działanie wywołują jakiś efekt. Jest to sposób kształtowania rzeczywistości, który opiera się na założeniu, że nasza podświadomość jest w stanie wpływać na otaczający nas świat, kształtować wydarzenia i zmieniać przyszłość. Według tej teorii, taką moc mają głęboko zakorzenione w naszej podświadomości fakty. Sigile wykorzystywane samodzielnie, próbują odwrócić ten proces - dany symbol, któremu nadajemy odpowiednie znaczenie, ma wejść w naszą podświadomość. Wedle różnych szkół należy sobie albo przypominać kształt sigila co jakiś czas, albo go spalić, albo też wręcz o nim zapomnieć, tak, by znajdował się jedynie w podświadomości. W ten sposób sigil ma wpływać na rzeczywistość.

Amulet - jest to zwykle niewielki przedmiot, który poprzez swoją moc ma odpędzać od nas złe czary, duchy czy sytuacje, którego głównym zadaniem jest nas chronić i przynosić szczęście. W religii chrześcijańskiej amulety wzbudzały wiele kontrowersji, jednak rzadko się wspomina, że identyczną funkcję (jak w ezoteryce czy innych religiach pełniły amulety) w chrześcijaństwie przejęły wizerunki świętych. Często spotykamy się z obrazkami świętych pełniącymi funkcję amuletów, najbardziej znany jest patron kierowców - Święty Krzysztof, który ma nas uchronić przed nieszczęściem na drodze. My sami możemy rozsądzić, który rodzaj amuletu będzie Nam bliższy. Amulety tworzy się zwykle z rzeczy zwykłych, codziennego użytku, a także przedmiotów religijnych takich jak krzyżyk, medalik, czy obrazek świętego. Chroniącym nas przedmiotem może być biżuteria (np. obrączki), coś dla nas znaczącego, czy niewielka figurka, którą możemy zawsze nosić przy sobie. Żeby amulet spełniał swoją rolę, taki przedmiot należy najpierw odpowiednio oczyścić ze złych energii, potem zaś naładować odpowiednim jej rodzajem, nadając mu moc poprzez afirmację lub inkantację. Często do odpowiedniego działania amuletu wykorzystuje się również runy i odpowiednie znaki, które mają na celu przyciągnięcie do nas szczęścia w danej dziedzinie np. miłości czy finansów.

Kabała - duchowa, mistyczno-filozoficzna szkoła judaizmu. Jej podstaw należy upatrywać w wielu dziełach osób duchownych judaizmu, między innymi w Torze. Filozofia tego ruchu jest bardzo rozwinięta: według kabalistów, świat został stworzony po to, by sprawić jak najwięcej radości i zadowolenia jego mieszkańcom. Do tego jednak, by to zadowolenie osiągnąć, potrzebna jest duchowa kooperacja każdego stworzenia z otaczającym go światem. Według kabalistów większość indywidualnych i światowych problemów bierze się właśnie z niezrozumienia i niemożności dostosowania się ludzi do praw wszechświata. To, do czego dąży każdy wyznający kabałę, to Gmar Tikun - czyli Końcowe Naprawienie. Jest to stan, w którym człowiek staje się podobny Bogu - kabaliści zakładają więc, że często powtarzane "na Boże podobieństwo" jest nie tyle faktem, co procesem, który musi przejść każdy człowiek, by osiągnąć duchowe podobieństwo do Boga. Podstawowymi praktykami kabalistycznymi są interpretacje Tory, w której często interpretowany jest każdy pojedynczy znak, tak, by odkryć zamiary Stwórcy. Dzisiejsza kabała jest to również rozkład Kart, który ma na celu przepowiedzenie naszej przyszłości, określeniu naszych predyspozycji i skłonności, a także ukazaniu wszelkich zagrożeń, które mogą nas dotknąć.

Alfabet Enohiański - jego korzeni upatruje się w biblijnej postaci Enocha, który ponoć był jednym z pierwszych ludzi, którzy dostąpili zaszczytu bezpośredniej rozmowy z Bogiem. Wiele osób, zafascynowanych tą postacią, starało się potem nawiązać kontakt z Bogiem. W Renesansie Enoch stał się zaś wzorem dla angielskiego uczonego Johna Dee. Jako prawdziwy człowiek renesansu, Dee zjmował się matematyką, astrologią, a także magią. Jego nadrzędnym celem stało się odkrycie języka, w którym przemawiają anioły. Podróżował po Europie, poszukując odpowiedniej osoby, która byłaby w stanie nawiązać kontakt z aniołami. Takim odpowiednim mężczyzną stał się Edward Kelley. Razem ci mężczyźni spisali alfabet enochiański, czyli alfabet, którym posługują się anioły. Zawiera on jedynie 20 liter, z których niektóre kształtem mogą przypominać znane nam litery, brzmieniowo również są dość zbliżone do niektórych europejskich języków. Aktualnie tak alfabet, jak i cała magia enochiańska, na którą składają się modlitwy, inkantacje, rytuały, które zostały objawione Johnemu Dee, stają się coraz bardziej popularne. Mimo wszystko jednak nie znamy w pełni języka enohiańskiego, a od czasów Dee i Kelley'a nie nastąpił w tej kwestii żaden znaczący przełom.

Żywioły - inaczej nazywane często elementami, bądź pierwiastkami. Są one związane z filozofią, która zakłada, że cały wszechświat składa się z kilku podstawowych elementów. Europejska koncepcja żywiołów mówi o czterech: wodzie, powietrzu, ziemi i ogniu; chińska o pięciu: wodzie, ogniu, drewnie, metalu i ziemi, japońska również o pięciu: wodzie, powietrzu, ziemi, ogniu i piorunie. W koncepcji kultury zachodniej z czasem dodawano również piąty żywioł, eter, z którego składać się miały ciała niebieskie. Każdy z żywiołów ma dla ezoteryki swoje konkretne, metaforyczne znaczenie, przypisane znaki zodiaku, cechy, zagrożenia. Żywioły chińskie są ze sobą powiązane szeregiem procesów zachodzących między nimi, japońskie połączone są na zasadzie przewagi jednych żywiołów nad drugimi (na przykład woda jest silniejsza od ognia, ale słabsza od ziemi, ogień słabszy od wody, ale silniejszy niż powietrze).

Zodiak chiński - w wielu przypadkach jest on niezwykle zbliżony do zodiaku europejskiego. Przede wszystkim, należy patrzeć na zbiór informacji pod kątem obiektywnym: jest to zbiór cech charakteru, do których dana osoba ma skłonność. Poza tym, należy pamiętać, że aktualnie zodiak chiński został dość mocno uproszczony. Chociaż tak jak i europejski, składa się on również z 12 znaków, dany znak zwykle przypisywany jest konkretnemu rokowi, nie dniom urodzenia. Jednak by w sposób dokładny i zgodny z filozofią chińskiej astrologii sprawdzić swój znak zodiaku, potrzebny jest odpowiedni rok, miesiąc i godzina urodzenia, ponieważ wszystkie z powyższych danych zostały podzielone pomiędzy znaki. Patronem każdego znaku w zodiaku chińskim są zwierzęta, które mają patronować cechom dominującym u danych osób. Należy również pamiętać, że chiński nowy rok jest ruchomy i że osoby urodzone od 1 stycznia do 20 lutego zaliczane są zwykle jeszcze do poprzedniego roku. Każdemu znakowi patronuje inna planeta, którym przypisano odpowiednio pięć żywiołów.

Zodiak - jedna z najbardziej rozpowszechnionych dziedzin ezoteryki na świecie. Aktualnie nie ma chyba żadnego kolorowego brukowca, który na swoich łamach nie drukowałby horoskopu dla znaków zodiaku, większość ludzi zna też swoje znaki, które określa się na podstawie daty urodzenia. I chociaż zdawałoby się, że wszyscy doskonale wiemy na czym polegają zabawy z zodiakiem, zwykle okazuje się, że swoją wiedzę czerpiemy jedynie właśnie z tych gazet - źródeł o tyle mało wiarygodnych, że zwykle układaniem tych horoskopów zajmują się początkujący dziennikarze, których głównym zadaniem jest wymyślenie najbardziej ogólnie brzmiących tez, co do których znajdziemy sposób, by jakoś powiązać je z naszą obecną sytuacją emocjonalną, zawodową czy rodzinną. Nazwa zodiak określa pas na sferze niebieskiej o szerokości mniej-więcej 16 stopni, po którym porusza się Słońce. Pełny kąt, czyli cała długość zodiaku została podzielona na dwanaście części - stąd właśnie wzięła się odpowiednia liczba znaków zodiaku, nie od znajdujących się na zodiaku gwiazdozbiorów, jak podają niektóre źródła. Podział zodiaku na dwanaście równych części nastąpił już w starożytnym Babilonie - dopiero potem nadano gwiazdozbiorom nazwy pokrywające się w większości z nazwami znaków. Każdy znak ma przypisane odpowiednie cechy charakteru, które niekoniecznie musi posiadać, co do których jednak ma pewne predyspozycje. Każdemu ze znaków przypisany jest również odpowiedni żywioł, opiekuńcza planeta, kamienie i metale, z którymi znak najlepiej współgra i w otoczeniu których czuje się najlepiej. Układanie horoskopów na podstawie znaków zodiaku jest o tyle skomplikowane, iż jest to związane nierozerwalnie z astrologią - należy posiadać wiedzę nie tylko o bieżącym układzie planet, ale też o tym jaki ma on wpływ na dany znak - dlatego właśnie nie należy dawać wiary horoskopom z gazet, a po prawdziwy udać się do specjalisty.

Horoskop - jest to kolejna forma przepowiadania przyszłości, która do jej odczytania wykorzystuje astrologię. Pierwsze horoskopy powstawały już około 5000 lat temu. Ich nazwa wywodzi się od połączenia dwóch greckich słów: hora, które oznacza godzinę i skopein czyli podglądać, podpatrywać. Aktualnie możemy rozróżnić podział na dwa typy horoskopów: indywidualne, odnoszące się do każdej osoby konkretnie, tworzone są na podstawie układu ciał niebieskich w dniu urodzenia człowieka, któremu przepowiadana jest przyszłość, a także horoskopy zbiorowe, które aktualnie są najbardziej popularne. Horoskopy zbiorowe często odnoszą się do dużej grupy osób - najpopularniejsze są te przeznaczone dla danego znaku zodiaku na cały miesiąc. Takie horoskopy możemy spotkać w niejednym kolorowym piśmie, jednak należy pamiętać, że często są one przekłamane. Nie tylko wykorzystuje się do ich napisania ogólnikowe sformułowania, które poprzez swoją uniwersalność mogą pasować do każdego i odnosić się do każdej sytuacji, ale co gorsze, często tworzone są przez osoby niemające nic wspólnego z ezoteryką. Często zleca się wykonanie horoskopu młodym dziennikarzom, których zadaniem jest wymyślenie ich i sformułowanie w taki sposób, by brzmiały prawdopodobnie. By uzyskać prawdziwy i wiarygodny horoskop, należy się zwrócić do wróżbity, który będzie w stanie, posiadając informacje o naszej dacie urodzenia, ale niekiedy także o godzinie i miejscu, gdzie się urodziliśmy, przepowiedzieć nam przyszłość. Należy pamiętać, że horoskopy osób urodzonych w tym samym dniu mogą się diametralnie różnić, biorąc pod uwagę położenie ciał niebieskich w domach Zodiaku.

Czary i uroki - bardzo często przez osoby, które nie mają dokładnego rozeznania w ezoteryce, mylone są one z rytuałami. Nie jest to niczym dziwnym, ponieważ wyznaczenie konkretnej granicy pomiędzy tymi dwoma dziedzinami magii jest niezwykle trudne i tylko wprawieni ezoterycy (wróżbici, szamani, jasnowidze) potrafią rozdzielić te dwie techniki. To co dla jednych jest czarem, dla innych może okazać się rytuałem bądź urokiem. Wszystko zależy od celu i powodu ,,nakładania" magii. Niekiedy, by wybrać odpowiedni czar (użycie magii do wpłynięcia na rzeczywistość - zmiany jakiegoś stanu rzeczy) używa się konkretnych rytuałów. Czary i uroki są niejako skutkiem, efektem czy też esencją wykonywania rytuału - ten drugi służy przede wszystkim skupieniu magicznej energii na konkretnym przedmiocie czy rezultacie, który chcemy osiągnąć. Przy rzucaniu czarów i uroków możemy potrzebować takich rekwizytów jak czyjeś zdjęcie, konkretna rzecz należąca do osoby, na którą chcemy wpłynąć, czy przynajmniej jej dane personalne, świece, kadzidła, niektórzy wykorzystują magiczne księgi czy specjalne ołtarzyki. Ile jest osób zajmujących się rzucaniem czarów, tyle sposobów ich rzucania - każda z osób praktykujących magię ma swoje własne przyzwyczajenia i sprawdzone sposoby. Czasami rzuca się czar poprzez inkantację (czyli wymawianie niezrozumiałych dla większości osób słów), poprzez śpiew, wpadanie w trans czy też afirmację (czyli wpływanie na własną podświadomość, wyobrażanie sobie czegoś w formie dokonanej).

Huna - ciężko jest określić, czym dokładnie jest Huna w dzisiejszych czasach. Niektórzy ludzie po prostu uważają ją za religię, która wypłynęła na fali ,,New Age". Natomiast osoby, które zgłębiają tajniki Huny, uważają ją również za sposób bycia, pewną filozofię życiową, która pomaga Nam osiągnąć najwyższe szczęście i równowagę w życiu. Pewne za to jest, że nazwa Huna została nadana przez Maxa Freedom Longa i dotyczyła opracowanej przez niego wersji dawnych wierzeń hawajskich. Słowo to pochodziło od tego, jak nazywano szamanów: "kahnua", czyli strażnik tajemnicy - samo słowo "huna", oznacza więc tajemnicę. Następcą Longa i tym, który kontynuował poznawanie Huny i otwieranie jej na świat poprzez liczne publikacje literackie był Serge Kahili King, autor popularnej książki "Szaman miejski", założyciel organizacji poświęconej Hunie. King i Long w swoich książkach opisywali nie tylko pierwotny szamanizm, który panował na Hawajach, ale też udzielają praktycznych porad na temat wykorzystywana pewnych praktyk Huny, by lepiej poznać siebie. Zwykle najważniejsza w Hunie okazuje się uzdrawiająca modlitwa - jest to seria głębokich oddechów, poprzez którą gromadzi się energię, która pomaga uzdrawiać ciało. Dla tych, którzy praktykują szamanizm duchowy, w Hunie najważniejsza staje się teoria szamańskiego snu, poprzez który jesteśmy w stanie wyruszyć na badanie naszej podświadomości, usuwać swoje własne bariery, realizować nasze cele.

Cyfrologia - lub też nazywana częściej sumerocyfrologią, jest to dziedzina ezoteryki, wywodząca się podobno jeszcze ze starożytnego Sumeru. Pomimo tego, że cyfrologia oparta jest na podobnych zasadach, co numerologia (czyli wiedza i poznanie bazują głównie na liczbach), obie te dziedziny podkreślają niewielki związek pomiędzy sobą. Nie należy mylić tych dwóch, zupełnie odrębnych dziedzin, jak i opierać się na wiedzy wyniesionej z jednej z nich, jako podstawy drugiej. Często cyfrolodzy (osoby zajmujące się cyfrologią) podkreślają, że bez znaczenia jest, jaką dana osoba jest cyfrą numerologiczną, ponieważ okazuje się zwykle, że szczegółowe wyniki cyfrologii są zupełnie inne. By poznać swą prawdziwą naturę należałoby, więc zapoznać się z obiema technikami i samemu przemyśleć, która opisuje nas lepiej. Cyfrologia głównie oparta jest na "logicznym kwadracie Saturna" - czyli tabelce z zapisanymi w niej liczbami, mającymi swoje symboliczne znaczenie. Ci, którzy zajmują się tą sztuką, wiedzą, że za pomocą cyfrologii człowiek jest w stanie nie tylko odkryć korzystne dla siebie kontakty, ale też może dowiedzieć się, z kim warto się związać, by nie zostać w życiu oszukanym. Ponadto, tak jak numerologia, ta dziedzina ezoteryki jest w stanie określić charakterystyczne cechy dla danego człowieka. Co więcej - według niektórych źródeł nasz kod genetyczny zapisany jest w naszej dacie urodzenia i ci, którzy wiedzą jak odpowiednio go odczytać, są w stanie określić skłonności chorobowe danego człowieka: od jego odporności, przez skłonności do takich chorób jak nowotwory, choroby psychiczne czy jakiekolwiek słabości zdrowotne.

Numerologia - jest to według wielu osób doskonały sposób na przede wszystkim odpowiednie zgłębienie samego siebie. Osoby, które zajmują się tą dziedziną ezoteryki twierdzą, że świat można poznać i zgłębić dzięki liczbom. Według nich nie tylko dokładne daty urodzenia mają kluczowe znaczenie dla danej osoby, ale także jej imię i nazwisko. Według tej filozofii każda nazwa własna ma w sobie pewną dawkę energii, która oddziałowuje na rzecz czy osobę. Chociaż numerologia może być wykorzystywana również do pewnego rodzaju przewidywania przyszłości, ma ona na celu przede wszystkim określenie tak zwanej drogi życia - tego, jaką osobą jesteśmy, jaką możemy się stać, na co możemy liczyć w życiu, co może nas spotkać. Najprostszym i powszechnie dostępnym sposobem na sprawdzenie swojej numerologicznej przynależności jest zsumowanie cyfr swojej daty urodzenia, tak, by otrzymać liczbę jednocyfrową i sprawdzić w ten sposób swój typ charakterologiczny. Jest to jednak tylko jedno z szerokich zastosowań numerologii. Dzięki liczbom zawartym również w naszych imionach, jesteśmy w stanie poznać naszą liczbę wyrazu - określającą zdolność do realizowania się na wysokim poziomie i regeneracji sił, usposobienie i skłonności; liczbę duszy przedstawiającą wewnętrzne doświadczenia, aspiracje, pragnienia, uczuciową sferę życia i potrzeby emocjonalne; liczbę realizacji zewnętrznej - opisujące zewnętrzne doświadczenia, potencjał zawodowy, życie praktyczne i jego fizyczny aspekt; liczbę rozwoju - określa cechy, które mają wpływ na wybór naszej życiowej ścieżki. Zgłębiając siebie za pomocą numerologii możemy otrzymać niezbędne porady, czym należy kierować się w życiu i ostrzeżenia, jakie są nasze słabości i czego należy się wystrzegać.

Oczyszczanie energetyczne - jest to przede wszystkim praca z aurą danego człowieka. Odpowiednio wyszkolone w tym celu osoby będą w stanie zauważyć i zinterpretować nawet najmniejsze zmiany w aurze człowieka, te zaś niejednokrotnie mogą być oznakami chorób, których objawy nie są jeszcze widoczne gołym okiem. Charakterystyka aury zależy przede wszystkim od pracy czakramów i meridianów, które to według filozofii Wschodu są podstawowym nośnikiem naszej energii. Ich poprawne funkcjonowanie zapewni nam nie tylko odpowiedni zapał do pracy, więcej sił, poprawę nastroju, ale też może wpływać na nasze zdrowie. Oczyszczanie energetyczne polega głównie na zbadaniu aury, a następnie oczyszczeniu jej poprzez odblokowanie połączeń energetycznych w naszym ciele. Niejednokrotnie po tego typu zabiegach można odczuć gwałtowne pogorszenie się swojego stanu - jest to wynikiem tego, że nasz organizm pozbywa się szkodliwych dla siebie energii i toksyn. Jednocześnie oczyszczanie energetyczne może od razu poprawić naszą gospodarkę energetyczną, sprawić, że staniemy się bardziej żywiołowi, będziemy mieć więcej ochoty do życia, odzyskamy inicjatywę i chęć do działania. W przypadku chorób ciała, oczyszczanie energetyczne i widzenie aury jest jedynie środkiem zapobiegawczym, kontrolnym. Dzięki temu sposobowi można odkryć dopiero rozwijającą się w ciele chorobę i wspomóc medycynę i nasze własne ciało odpowiednią energią.

Aura - inaczej nazywana biopolem czy też polem życia, jest czymś, co można zupełnie nieprofesjonalnie nazwać specyficznym cieniem wokół człowieka - otacza ona nasze ciało fizyczne. Jest to coś, co posiada każdy z nas, a co jedynie odpowiednio przygotowane osoby potrafią dostrzec. Dla takich osób aura każdego człowieka jest niczym otwarta księga, z której można odczytać najróżniejsze informacje odnośnie danej osoby. W aurach zapisana jest historia wszystkich poprzednich wcieleń, informacje o miejscu i środowisku, w jakim żyje badana pod tym kątem osoba, o tym ile ma w sobie energii, o stanie psychicznym, emocjonalnym, a nawet zdrowotnym. Według specjalistów, poprzez kontrolę aury i jej oczyszczanie można uniknąć poważnej choroby, gdyż zmiany na biopolu człowieka występują zanim jeszcze choroba wywoła możliwe do rozpoznania symptomy. Nauka samego widzenia aury zajmuje wielu specjalistom sporo czasu, a wprawne czytanie z niej odpowiednich znaków również nie należy do najłatwiejszych. gdyż każdy, nawet najdrobniejszy szczegół może mieć duże znaczenie - przejrzystość aury, jej wielkość, kształt a nawet kolor, wszystkie te cechy noszą w sobie konkretne informacje, które są w stanie oddać stan naszej psychiki czy nawet nasz charakter.

Karty anielskie - wróżenie z tych kart jest nie tyle przewidywaniem przyszłości, ile proszeniem o poradę życiową swoich aniołów. Posługiwanie się kartami anielskimi opiera się na przekonaniu, że każdemu człowiekowi patronuje Anioł. Metody, które stosuje się do przypisywania konkretnej osobie jej anioła stróża opierają się na numerologii, a każdy z aniołów odpowiada za inne predyspozycje otrzymywane przez człowieka już na początku jego życia, które winien w sobie rozwijać. Niezależnie jednak od obranej ścieżki czy tego jaki Anioł nam patronuje, zawsze możemy udać się do niego po radę i poprosić o pomoc - jednym z takich sposobów jest właśnie użycie do tego kart anielskich, dzięki którym można uzyskać od swojego Anioła wskazówkę, dobrą radę. Właśnie to odróżnia mocno karty anielskie od innych kart - podczas kiedy tamte pokazują już gotowe scenariusze, konkretne wizje przyszłości, karty anielskie jedynie udzielają podpowiedzi, które mają nas skierować na dobrą ścieżkę, pomagają zgłębić problem, inspirują i pomagają zrozumieć samego siebie, pokonać własne słabości, ustalić priorytety i konsekwentnie dążyć do celu. Z powodu tego jaką role spełniają, są to karty przeznaczone głównie dla ludzi chcących zgłębiać siebie poprzez medytację. Pomimo tego, że istnieje wiele odrębnych talii, zwykle kart jest nie więcej niż 39, poza talią polską, która zawiera aż 47 kart, z czego 18 pochodzi z pierwotnej talii. Należy pamiętać, że podobnie jak w przypadku kart cygańskich, karty anielskie również skupiają się na pozytywnych aspektach życia, a ich rady mają przynieść nam powodzenie, dlatego też każda karta jest niezwykle ważna, nawet ta, o której sądzimy, że wypadła jedynie przypadkowo, lub jeśli nie pasuje do zagadnienia, o które pytaliśmy.

Karty cygańskie - Cyganie są chyba najpowszechniej utożsamianą z ezoteryką grupą społeczną. Pierwszym stereotypowym skojarzeniem z osobami, które przepowiadają przyszłość, są właśnie obwieszone kolorowymi chustami, koralikami i brzęczącą biżuterią stare cyganki, które w swoich wozach trzymają przedziwne przedmioty służące do odprawiania czarów i przepowiadania przyszłości. Pomimo tego wizerunku, nie wszystkie praktyki ezoteryczne pochodzą właśnie od cyganerii - na początku zajmowali się oni głównie wróżeniem z ręki, natomiast przepowiadanie przyszłości z kart przejęli od Europejczyków. Mimo wszystko to właśnie od nich wzięła się nazwa kolejnej dziedziny kartomancji, jaką są karty cygańskie. Chociaż i w tym przypadku można się spotkać z klasyczną talią Piątnika, najczęściej karty cygańskie pozbawione są oznaczeń numerycznych, a przedstawiają jedynie scenki rodzajowe. Mówi się, że karty cygańskie są "bardzo barwne i radosne jak tabor, który je niegdyś przywiózł" - jak możemy przeczytać w książce Heleny Żuk poświęconej tej tematyce. Karty te są proste, według wielu osób nie trzeba uczyć się ich treści na pamięć, wystarczy znajomość symboliki i odpowiednie odczytanie sceny, która znajduje się na karcie. Według osób, które się nimi posługują, są to karty niezwykle optymistyczne, takie, które niosą za sobą dobrą nowinę i w których możemy zawsze znaleźć jakiś dobry akcent. Są to również karty, które nie zawsze odpowiadają precyzyjnie na zadane pytanie, ponieważ często zajmują się tym, co jest dla danej osoby ważne w tym aktualnym momencie - zdarza się, że podczas pytania o jedną dziedzinę życia, karty udzielają również podpowiedzi co do zupełnie innej, o którą się nie pytało. W talii znajduje się 36 kart obrazkowych i jedna pusta - oznacza ona przyzwolenie czy też zgodę sił wyższych w interesującym nas temacie.

Karty Lenormand - karty te swoją nazwę wzięły od nazwiska wróżbitki żyjącej na przełomie XVIII i XIX wieku we Francji. Marie Anne Adelaide Lenormand, nazywana taże Sybillą z Przedmieścia Saint-Germain jest uznawana do tej pory za jedną z najbardziej popularnych francuskich wróżbitek. Według legend, które o niej krążą, przepowiadała przyszłość z kart wielu sławnym w tamtych czasach osobom, w tym Robespierrowi i Saint-Justowi, którym podobno wywróżyła śmierć na szafocie. Informacje o tym, jakich kart używała do przepowiadania przyszłości nie są wiarygodne, jednak faktem jest, że to właśnie na jej cześć nazwano jedne z popularnych w ezoteryce talii. W przeciwieństwie jednak do Tarota, który jest wysoce znormalizowany, w przypadku kart Lenormand występuje kilka różnych wersji talii, z których możemy wróżyć. Jedną z popularniejszych talii jest ta, zwana potocznie "Mistyczną Lenormand". Składa się ona z 36 kart, na których znajdują się jedynie symbole, a które można różnie interpretować w zależności od rozkładu, który stosujemy, a także od zadanego pytania. Inną odsłoną kart Lenormand są karty Astromitologiczne. Są one przynajmniej wizualnie o wiele bardziej skomplikowane od Mistycznych - oprócz odpowiednio symbolicznej sceny rodzajowej na karcie znajduje się także znak zwykłej karty - w lewym górnym rogu. Na górze umieszczone są również gwiazdozbiory: 33 karty noszą na sobie odpowiedniki starożytnych gwiazdozbiorów, na 12 możemy znaleźć gwiazdozbiory zodiakalne, natomiast na kolejnych 7 wizerunki planet widzialnych. W talii astromitologicznej podstawowe znaczenie mają scenki rodzajowe, które nawiązują bezpośrednio do mitologii greckiej. Talię tę dzielimy na pięć podstawowych wątków fabularnych: Zdobycie Złotego Runa, Wojna Trojańska, Alchemia, Alegorie (tutaj następuje bardziej szczegółowy podział kart) i Znaki Zodiaku. Łącznie kart jest 52 z dodatkowymi dwoma, uzupełniającymi. Niekiedy jako talię Lenomard stosuje się zwykłą talię kart do gry. Podstawową zasadą tych talii jest to, iż nie obowiązują tu karty odwrócone, a znaczenie danej karty odczytuje się przede wszystkim w kontekście calości - najpierw należy odczytać każdą z osobna, a potem połączyć je w logiczną całość, bowiem ich znaczenie zmienia się w zależności od tego jakie inne karty znajdują się w rozkładzie.

Karty klasyczne - ten rodzaj kartomancji obejmuje wróżenie ze "zwykłych" kart, takich samych, jakich używa się do gier karcianych. Mimo tego, że talia ta jest powszechnie znana praktycznie każdej osobie na świecie i wykorzystywana do najróżniejszych celów, żaden z historyków nie jest w stanie określić dokładnie skąd wywodzi się ten rodzaj kart. Większość teorii zgadza się przynajmniej w kwestii kontynentu, na którym rzekomo karty te miały zostać wymyślone - w Azji. W jednej wersji talia powstała w haremie w chińskim pałacu, w innej z kolei wymyśliła je żona indyjskiego maharadży. Historycy mimo wsystko zgadzają się przynajmniej co do czasu ich powstania i szacują to na okres XII wieku. Podobno do Europy karty te dotarły przez Persję. W pierwszych wersjach przypominały Małe Arkana z talii Tarota, by około XV wieku przemienić stosowane w Tarocie figury na znane nam do dzisiaj, lub przynajmniej bardzo zbliżone. Wróżenie z kart klasycznych jest o tyle osobliwe, iż na samym początku należy wybrać z talii jedną kartę, określającą osobę, której będzie dotyczyła wróżba. Dama będzie symbolizowała kobietę, król mężczyznę, natomiast walet młode osoby obojga płci. Kartę tę kładzie się na stole i wokół niej wykłada te karty, które należy zinterpretować - zwykle wyciąga się pojedynczą kartę, opisuje ją, po czym dopiero sięga po następną. Zwykle wróżbici używają przy kartach klasycznych całej talii, z wyjątkiem cyganek, które korzystają jedynie z 32 kart. Podobnie jak w przypadku Tarota, każdemu kolorowi przypisane są symbole. W przypadku kart klasycznych, każdy z nich odnosi się do konkretnej warstwy społecznej, planety, żywiołu i figury Tarota. W przypadku numeracji, karty klasyczne opierają sie głównie na numerologii - i tak każdej karcie o konkretnej numeracji przydzielane jest odpowiednie słowo-klucz, które należy interpretować przez pryzmat zadanego pytania i figury.

Tarot - jest to chyba najbardziej rozpoznawalna metoda przepowiadania przyszłości, najściślej kojarzona z ezoteryką. Początkowo karty Tarota służyły jedynie do gry: najstarsza talia, która zachowała się do dzisiejszych czasów pochodzi z połowy XV wieku. Aktualnie, chociaz nadal istnieje gra, w której można posługiwać się kartami Tarota, zwykle służą one głównie do wróżenia. W podstawowej wersji, w talii Tarota znajduje się 78 kart podzielonych na dwie grupy, tak zwane Arkana Wielkie i Arkana Małe. Arkana Wielkie określa się jako zbiór 22 uniwersalnych sytuacji, w których może znaleźć się człowiek w swojej wędrówce przez życie. Analogicznie, pierwszą kartą w tym zbiorze jest Głupiec, informujący nie tylko o potencjale intelektualnym danej osoby, a o jej doświadczeniu, czy też jego braku, natomiast ostatnią, jako symbol oświecenia duszy - Świat. Małe Arkana, obejmujące 56 kart, podzielone są na cztery figury - denary, buławy, kielichy i miecze - są to również figury, które wykorzystuje się w talii przeznaczonej do gry. Każda z tych figur przyporządkowana jest jednemu z żywiołów, czasem przyporządkowuje się im również znaki zodiaku, odpowiednie typy psychologiczne bądź nawet wygląd danej osoby. Zwykle jednak przy wróżeniu z kart tarota wróżbici posługują się Arkanami Wielkimi, wykorzystując symboliczne znaczenia danych kart, by odpowiedzieć na zadane im pytania lub nakreślić czekającą człowieka przyszłość. Należy jednak pamiętać, że Tarot, tak jak każda inna dziedzina ezoteryki jest mocno intuicyjny - w zależności od pytania i sytuacji, każda karta może mieć różne znaczenie. Jednocześnie należy pamiętać, że symbolika kart nie obejmuje jedynie ich podstawowego znaczenia, ale również to, czy karta jest "odwrócona" (położona do góry nogami) czy też nie. Tarot uchodzi przede wszystkim za karty, które dają konkretne odpowiedzi, ukazują realne sytuacje czy możliwości. Mimo dosyć bezpośrednich odpowiedzi, należy pamiętać, że wizja przyszłości, którą uzyskaliśmy w przepowiedni nie jest niezmienna - człowiek ma potencjał, by zmieniać swoją przyszłość, a wróżby odczytane z kart to nie wyroki losu, a ścieżka, którą mamy przed sobą w danej chwili naszego życia.

Kartomancja - jest to ogólna dziedzina ezoteryki, w której jako podstawowy nośnik przepowiadania przyszłości stosuje się karty. Do tej dziedziny zalicza się najbardziej chyba znany, nawet wśród osób niezainteresowanych tematem ezoteryki, tarot, a także karty cygańskie, anielskie i lenormand. Znaczenia większości kart są przypisane im odgórnie - każdy kolor, numeracja karty, fakt czy jest ona odwrócona, czy też nie, wizerunek na niej przedstawiony - wszystko to przypisane jest do konkretnej symboliki, którą tylko pozornie łatwo jest odczytać. Można na ten temat znaleźć wiele informacji, tak w internecie, jak i w odpowiedniej literaturze, jednak należy pamiętać, że wróżenie nie jest ścisłą dziedziną, nie można jej traktować w sposób typowo akademicki. Każde karty są inne, każdy wróżbita również, co skutkuje tym, że bardzo ważna przy wróżeniu staje się intuicja osoby przepowiadającej przyszłość. Niejednokrotnie to właśnie odpowiednio wyrobiona intuicja ma kluczowe znaczenie przy wróżeniu. Trzeba również pamiętać, że karty nie są zwykle produkowane przez wróżbitę, tak też zanim będą one gotowe do przepowiadania przyszłości, należy poddać je odpowiedniemu oczyszczeniu i zapoznać z energią wróżbity, tak, by spełniały przypisaną im rolę - dlatego też wróżenie "na własną rękę" nie jest najlepszym pomysłem, jeśli nie posiada się wcześniej odpowiedniego przygotowania.

Radiestezja - jest praktyką bardzo dawną i trudno do dziś jednoznacznie ustalić jej początki. Na początku 20 wieku używanie różdżki i wahadełka określono terminem "radiestezji" - od greckiego radios - promień i aisthesis - odczuwanie. Genezę tego słowa możemy również odczytać w słowie "rabdomancie" oznaczającego "odgadywanie z użyciem różdżki". Najczęściej ta piękna sztuka kojarzona jest tylko z "szukaniem żył wodnych" za pomocą dziwnego wygiętego patyczka. Nic bardziej mylnego! Radiestezja, inaczej różdżkarstwo, jest to zdolność wyczuwania energii, która znajduje się w materii ożywionej i nieożywionej. Każdy człowiek, zwierzę czy też roślina (materia ożywiona) - wytwarza specyficzną dla siebie energię, którą radiesteta może znaleźć/wyczuć/zidentyfikować za pomocą różdżki czy wahadełka. Każdy z Nas potrafi wyczuwać swoją energię i energię drugiego człowieka - zauważamy to przede wszystkim na przykładzie energii cieplnej, którą wyczuwamy codziennie poprzez dotyk. Na podobnej zasadzie działa radiestezja - jest to sztuka wyczuwania energii, która "ukazuje się" radiestecie przy drganiu lub ruchach różdżki czy wahadełka. "Magiczna moc" nie drzemie jednak w samych narzędziach radiestezji, lecz pobudzana jest przez tzw. "szósty zmysł" osoby używającej tych przedmiotów.

Reiki - jest przede wszystkim metodą-sztuką uzdrawiania ,,energią życiową", którą (tak samo jak przy bioenergoterapii) przekierowuje się i odblokowuje przy pomocy ,,przykładania rąk" do ciała pacjenta. Nazwa Reiki, wywodząca się z Japonii, powstała z połączenia dwóch słów Rei i Ki, które mają dla Nas bardzo głębokie tłumaczenie. Rei oznacza ,,duszę", ,,ducha", ,,wyższą energię", ,,boskie prawo", natomiast Ki możemy odczytać w słowach ,,energia", ,,umysł", ,,nastrój", ,,duch". Złożoność japońskich znaczeń słowa ,,Reiki" doskonale odzwierciedla jego bogactwo i szerokie zastosowanie w leczeniu. W wolnym przekładzie reiki możemy określić, więc jako ,,duchowo kierowaną energię życiową" lub jako ,,uniwersalną energię życiową", która znajduje się w każdej żywej istocie. Energię Reiki najłatwiej wyobrazić sobie na przykładzie słońca, - kiedy oglądamy je na fotografii, to nie czujemy energii, którą emituje, ale jeśli promienie słońca oświetlą naszą skórę, to momentalnie odczuwamy ciepło. W świecie Reiki każdy człowiek jest takim słoneczkiem, które posiada ogromną energię tworzoną wewnątrz Nas samych. Ta energia potrafi Nas leczyć, uspokajać, wspomaga Nas w medytacji i wyciszeniu. Dobrze nakierowana zwalcza stres i uporczywe dolegliwości zdrowotne. W odróżnieniu od bioenergoterapii przy Reiki możliwe jest ,,wysyłanie energii na odległość". Prawdziwi terapeuci dusz - na podstawie naszych danych (imię, data urodzenia, miejsce urodzenia) potrafią zlokalizować naszą energię gdziekolwiek jesteśmy. Wielokrotnie, kiedy mamy problemy ze zdrowiem, pracą czy życiem rodzinnym - wystarczy odnaleźć dobrego doradcę, a On pomoże rozwiązać nasz problem.

Wahadełko - od pradawnych czasów używane jest jako narzędzie przepowiadania przyszłości, odnajdywania zagubionych przedmiotów i osób, a także często stosowane jest przy bioenergoterapii. ,,Mały przedmiot na sznureczku" - swoje wspaniałe zdolności zawdzięcza niewiarygodnej umiejętności odczuwania energii pozazmysłowej (niematerialnej), którą wydzielają zarówno ciała żywe jak też nieożywione (np. przedmioty, minerały, cieki wodne). Osoba, która posługuję się wahadełkiem czy różdżką nazywa się radiestetą. Nazwa ta wywodzi się od słowa ,,rabdomancie", dziś radiestezja/rabdomancja oznaczającego: "odgadywanie z użyciem różdżki". Według radiestezji wahadełko jest pośrednikiem pomiędzy energią - promieniowaniem danego przedmiotu, a radiestetą. Magiczny przyrząd w tym momencie staje się swoistym medium, które potrafi dokładnie przekazywać ważne informacje, oraz nasilenie danego zjawiska. W bioenergoterapii - wahadełko potrafi dokładnie wskazywać stany zapalne organizmu czy inne jego ,,słabostki", co pomaga bioenergoterapeucie skutecznie zacząć leczenie pacjenta. Wielokrotnie spotkaliśmy się również z jasnowidzami, którzy przy pomocy wahadła potrafią odnajdywać zagubione przedmioty i osoby nawet, jeśli czas ich zaginięcia jest bardzo odległy.

Bioenergoterapia - profesjonalny bioenergoterapeuta pomaga nam w zwalczaniu chorób i dolegliwości za pomocą przekierowywania i odblokowywania naszej "życiowej" energii - przykładając ręce w określonych miejscach/punktach na ciele pacjenta. Każdy żywy organizm jest, bowiem źródłem energii cieplnej i elektromagnetycznej, zwanej również aurą lub biopolem, która tworzona jest w każdej komórce naszego ciała. Zablokowana energia (spowodowana chorobą) gromadzi się w meridianach (specjalne kanały, którymi krąży energia), skąd bioenergoterapeuta "zabiera ją" i może "przekierować" do innej meridiany, w której brakuje energii. Wiele chorób i przypadłości może zostać skutecznie wyleczonych tą metodą, ponieważ stymuluje ona nasz organizm do detoksykacji i uruchomienia naturalnych sił obronnych zdolnych do samoleczenia, dzięki czemu pobudzamy nasz organizm do całkowitego zniszczenia choroby. Ta technika leczenia ma zarówno wielu zagorzałych zwolenników jak też przeciwników. Spowodowane jest to faktem, iż każdy dobry bioenergoterapeuta nigdy nie odradza nam wizyt lekarskich i badań, czy też odstawienia leków, a inni samozwańczy "terapeuci" twierdzą, iż medycynę można całkowicie zastąpić stymulowaniem energii, - co oczywiście nie jest prawdą. Pamiętajmy, więc że jeśli korzystamy z pomocy bioenergoterapeuty, a kuracja przynosi nawet niemal natychmiastowe działanie, to nigdy nie wolno nam zastąpić medycyny samą bioenergoterapią.

Rytuały - Każdy rytuał wykonywany jest inaczej, każdy doradca też zna inne metody. Rytuał - inaczej nazywany "obrzędem" - według encyklopedii - jest to zespół specyficznych dla danej kultury symbolicznych sekwencji sformalizowanych czynów i wypowiedzi, wykonywanych w celu osiągnięcia pożądanego skutku. Każda religia ma inne rytuały, każdy odłam magii i wróżbiarstwa - również posiada inne sposoby. Tak jak każdy kraj ma inny język - tak samo magia przemawia innymi słowami i czynami. Rytuałów jest tak wiele, że nie sposób opisać - niektóre pochodzą z bardzo oddalonych od Nas miejsc, inne przekazywane były od pokoleń, a niektóre po prostu zostały zapomniane. Przez cały czas dokonujemy selekcji rytuałów, ponieważ nie zawsze dana magia do Nas pasuje. Są dwa główne rodzaje rytuałów: rytuały białej magii i rytuały czarnej magii. Skupimy się bardziej na rytuałach białej magii, ponieważ myślę, iż czarna nie jest już często stosowana, gdyż jej skutki nieraz są po prostu nieprzewidywalne. Nieraz sam możesz zdecydować, jaki rytuał jest Ci potrzebny, skonsultować swoje prośby z doradcą ezoterycznym, sprawdzić czy dany rytuał będzie miał dla Ciebie korzyści i czy akurat ten jest Ci potrzebny. Biała magia, to magia życzliwa, nie wpływa ona negatywnie na nikogo, nie zmienia ludzi wbrew ich woli, zawsze współdziała z dobrą, pozytywną energią. Biała magia nie krzywdzi ludzi.

Tutaj myślę, że już czas napomknąć nieco o czarnej magii, do której zaliczamy przede wszystkim: rzucanie klątw/przekleństw/uroków, oraz praktykę vodoo. Te dwie kategorie na pewno są sprzeczne z praktyką dobrej, niekrzywdzącej magii. Kiedy rzucimy na kogoś klątwę, to ta klątwa działa, ale jej siła zawsze, podkreślam słowa: zawsze do Nas powraca.

Rytuały białej magii, są to m.in.: energetyczne, runiczne, miłosne, zdejmowania uroków i klątw, oczyszczające, przywołujące szczęście materialne i psychiczne, rytuały płodności, rytuały powrotu i wiele, wiele innych

Astrologia - nie jest typową nauką, lecz mistyczną dziedziną ezoteryki, która zajmuje się odczytywaniem psychologii i cech charakteru człowieka przy pomocy tzw. "zapisu horoskopowego". Na podstawie miejsca oraz dokładnego momentu urodzenia danej osoby możemy określić m.in.: wszelkie predyspozycje człowieka, możliwe osiągnięcia, problemy zdrowotne, ważne momenty życiowe, związki, a także wszelkie "pułapki Losu". Wszystko to jest możliwe dzięki zbadaniu przez astrologa - ułożenia ciał niebieskich (planet, gwiazd, księżyców itp.) przy naszych narodzinach, wzajemnego oddziaływania planet, określenia naszego znaku zodiaku, oraz sprawdzania horoskopu w wybranym przez Nas momencie życia. Tworzenie horoskopu to długotrwały proces, ponieważ prawdziwy astrolog nie tworzy horoskopów do gazet, gdzie każdy spod tego samego znaku zodiaku ma tą samą wróżbę, lecz tworzy indywidualną prognozę dla konkretnej jednej osoby. Wielokrotnie można w gazecie przeczytać, że "panna będzie dzisiaj czuła się cudownie", ale czy każdy spod tego znaku będzie pałał szczęściem w tym jednym dniu? Oczywiście, że nie, ponieważ sam znak zodiaku może określać nasze możliwości i predyspozycje, ale nie przepowie nam to naszej przyszłości. Jeżeli chcesz wiedzieć co czeka Cię w tym tygodniu, miesiącu, roku czy na przestrzeni kilku lat, to skonsultuj się z profesjonalnym astrologiem, który może to wszystko sprawdzić dla Ciebie.

Feng Shui - jest starożytną chińską sztuką - nauką planowania, która dąży do uzyskania równowagi przy aranżacji otaczającej nas przestrzeni, tak, aby całkowicie pracowała na naszą korzyść. Wprowadzając zmiany w naszym mieszkaniu czy biurze - możemy wprowadzić zmiany w naszym życiu zarówno w kwestiach: miłości, kariery, związków, sławy, jak też twórczości, uznania, zdrowia itp. Feng Shui to pewnego rodzaju zbiór uniwersalnych rad, które pomagają ludziom korzystać z niewyczerpanych zasobów energii i osiągać sukces w każdej dziedzinie życia. Dominującą zasadą w Feng Shui jest zrównoważenie dwóch "pierwiastków": żeńskiego - "Yin", oraz męskiego - "Yang", które obecne są nie tylko w kolorystyce, ale też kształtach czy ustawieniu naszych mebli. Drugą istotną sprawą jest energia naszego mieszkania tzw. "Chi", która wprowadza harmonię do Naszego życia, jeśli dobrze rozplanujemy naszą przestrzeń. Feng Shui to nie tylko lusterka, dzwoneczki i akwarium w rogu pokoju. Na myśl przychodzą słowa: "pokaż mi swoje mieszkanie, a ja powiem Ci, jakim jesteś człowiekiem". W skrócie: Feng Shui to bardzo dogłębne wnikanie w głąb siebie i pradawnych nauk - w celu uporządkowania własnego życia - zaczynając od własnej przestrzeni.

Runy - niepozorne małe "kamyczki" z wyrytymi symbolami - przypominającymi niekiedy litery - są jedną z najpotężniejszych sił w świecie ezoteryki. Runy jest to pełen magii "alfabet", który według skandynawskich legend został podarowany ludziom przez boga Odyna, by pomóc odnaleźć harmonię w naszym życiu. Ten piękny dar służy osobom wtajemniczonym jako klucz do przepowiadania przyszłości, odnajdywania właściwej drogi, odpędzania wrogów i sił demonicznych, a także doskonale przeciwdziała naszym dolegliwościom zdrowotnym. Każdy znak pisma runicznego posiada swoje indywidualne znaczenie, wyraża pewne skojarzenia i symbolizuje szczególny rodzaj energii. Odczytywanie run wymaga bardzo rozwiniętej intuicji, ponieważ każda runa (tak jak i Karty) posiada wiele znaczeń. Znaki i słowa runiczne są powszechnie używane również jako talizmany: miłości, bogactwa, zdrowia, sprzyjającej fortuny... Wystarczy zasięgnąć rady specjalisty, który dopasuje odpowiednie runy do naszej prośby, a wyjście z trudnej sytuacji będzie o wiele prostsze i szybsze.

Jasnowidzenie - nazywane również "darem trzeciego oka", czy "wzrokiem wewnętrznym" ma bardzo wiele form. Najbardziej znana przez Nas postać jasnowidzenia, to moc widzenia obiektów, postaci, wydarzeń czy też całych wizji, które mogą być oddalone od Nas zarówno w przestrzeni jak i w czasie. Wizje mogą dotyczyć naszej przyszłości, jak też teraźniejszości i przeszłości. Jasnowidzenie jest głęboko zakorzenione w ludzkiej psychice, to specyficzna "moc", którą możemy nazwać darem, ale też talentem człowieka. Innymi formami - odmianami jasnowidzenia są również: telepatia - umiejętność czytania w myślach, dar "wróżki sennej" - pojawianie się proroczych snów, a także auroskopia - zdolność dostrzegania promieniowania organizmu żywego (tzw. aury). Jasnowidzenie może towarzyszyć nam od urodzenia (czy też pewnego przełomowego momentu w naszym życiu), a także może zostać przez lata wyuczone poprzez ćwiczenia i medytację.

Sennik - jest specyficznym zbiorem interpretacji naszych marzeń sennych. To pewnego rodzaju "słownik" zawierający tłumaczenie widzianych przez sen obrazów. Nasza podświadomość, za pomocą niejasnej symboliki, oraz realnych wizji sennych, potrafi przesyłać nam bardzo ważne sygnały. Każdy sen - dobrze zinterpretowany przez specjalistę - może przepowiedzieć Ci przyszłość, ostrzec Cię przed czymś złym, wróżyć bogactwo, miłość czy szczęście. Ważne w snach są osoby, przedmioty, widoki, a nawet kolory. Większości naszych snów nie pamiętamy, jednakże te najważniejsze zapamiętywane są automatycznie, byśmy mogli sprawdzić dokładnie, jaki miały dla Nas przekaz. Sennik, który możesz znaleźć w sklepie czy Internecie - nie oddaje całej głębi snu, ponieważ interpretacja snu jest również zależna od charakteru, energetyki i aury danej osoby, której zwykła książka nie weźmie pod uwagę.

Obsługiwane formy płatności

Zapłać gotówką i rozmawiaj bez limitów

Szukaj eksperta

Ciekawostki


Autorstwa: Tarocistka Irena


Przesłanie dnia

Pani Pioruna _ Czas zman

Może seria olśnieni, przejawów intuicji, rozmów, przemyśleń pełnych refleksji i mądrości wpłynie na Twoją moc dokonania zmian. Może osoba, która pojawi się w Twoi życiu sprawi, że zechcesz zmienić. Wszystko co możesz, albo dużo więcej, a może wszystko. Może masz pomysł, który zmieni wszystko, jak grom z jasnego nieba. Nie opieraj się zmianom. Przyjmij wielkie zmiany. Jeżeli zmiany decydują za ciebie i nie są przez Ciebie akceptowane, zastosuj Prawo Braku Sprzeciwu. Tak jest teraz dobrze, a czas minie jak burza, po której zaświeci słońce i wtedy zobaczysz słuszność tych przemian. Inspiracja: Mądrość Ukrytych Królestw

Autorstwa: Tamita

<
Zaloguj się Rozmowa bez rejestracji