Kontakt z administracją portalu

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Progress Plus sp. z o.o.. Więcej informacji.

1. Administratorem przetwarzanych Pana/ Pani danych osobowych jest firma Progress Plus sp. z o.o. z siedzibą w Polsce, w Bydgoszczy przy ul. Ołowianej 2.

2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust.1a oraz art. 8 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) celem rejestracji w serwisie.

3. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niepodanie danych wskazanych w formularzy powoduje brak możliwości rejestracji.

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres korzystania z serwisu.

5. Posiada Pan/ Pani prawo do:

a. żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

b. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych;

c. prawie do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Progress Plus sp. z o.o.. Więcej informacji.