O ZNACZENIU DOMÓW ASTROLOGICZNYCH W HOROSKOPIE

O ZNACZENIU DOMÓW ASTROLOGICZNYCH W HOROSKOPIE

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem pt."O ZNACZENIU DOMÓW ASTROLOGICZNYCH W HOROSKOPIE."

Dla osób, które wyrażają duże zainteresowanie tematem horoskopu urodzeniowego - najważniejszymi aspektami, które chcą w nim odnaleźć, dotyczą takich sfer życia jak np. sprawy finansowe, rodzina, miłość czy kwestie zdrowotne. Informacje o nich znajdują się w poszczególnych domach astrologicznych. Jak wszyscy wiemy, horoskop składa się z dwunastu znaków zodiaku, lecz oprócz tego dzieli się również właśnie na dwanaście domów. To jak Słońce wędruje w ciągu roku po niebie określa nasz urodzeniowy znak zodiaku, natomiast dzienna droga Ziemi wokół własnej osi sprawia, że powstały poszczególne domy.

Astrologowie zazwyczaj przedstawiają cały kosmogram w postaci koła, na którego obwodzie umiejscowione są znaki zodiaku, a wewnątrz narysowane są domy. Horoskop posiada dwie osie. Pozioma łączy ascendent na wschodzie i descendent na zachodzie, a druga linia łączy północ z południem. Tymi dwiema osiami horoskop podzielony jest na cztery części, a każda z nich zwiera w sobie jeszcze trzy wydzielone części, będące domami astrologicznymi. Może być trudno to sobie wyobrazić, dlatego najlepiej posiłkować się przy tym rysunkiem. Domy są ponumerowane rzymskimi cyframi, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Początek domów wyznaczany jest więc przez ascendent, a każdy z dwunastu domów odzwierciedla inną sferę życia ludzkiego. Dużą wagę do domów astrologicznych przywiązywano już w starożytności. Z czasem zaczęto traktować je nieco bardziej łagodnie i ogólnie.

 

DOM I

Jest jednym z najważniejszych domów astrologicznych. Mówi nam dużo o naszych siłach witalnych, życiowych, a także o nas samych. Opowiada o naszych predyspozycjach zdrowotnych, talentach, charakterze i również o naszym wyglądzie. Nawet sam początek naszego życia i okoliczności porodu są zapisane w pierwszym z domów. Jeśli wystąpiły w tej kwestii jakiegoś rodzaju komplikacje, mogą pojawić się w domu planety takie jak Saturn, Mars, Uran lub Pluton. Jeśli są w nim położone Księżyc, Słońce, Jowisz czy Wenus, możemy być pewni, że długo będziemy cieszyć się dobrą kondycją zdrowotną. Nie u każdej osoby w pierwszym domu znajdują się jakiekolwiek planety, ale ich obecność świadczy o tym, że mamy silną osobowość, jesteśmy samowystarczalni i posiadamy tak zwaną ?siłę przebicia?. Ascendent i pierwszy dom decydują o o osobowości człowieka, nawet bardziej niż znak, w którym przyszliśmy na świat.

 

DOM II

Ten dom określa nasze sprawy finansowe, materialne, sposób w jaki gospodarujemy pieniędzmi i jak się z nimi obchodzimy. Pokazuje w jaki sposób się bogacimy - czy mamy do tego wrodzone zdolności, czy też przychodzi nam to z większym trudem. Dobrze, jeśli w tym domu znajdziemy planety takie jak Wenus, Jowisz czy Pluton, bowiem świadczą one o tym, że mamy realną możliwość pomnażania swojego majątku, przy czym najsilniej działa tutaj Jowisz. Obecność Słońca podpowiada nam o silnej koncentracji na bogaceniu się, jednak może świadczyć o nadmiernym skąpstwie, chęci władzy i niekiedy życiu ponad stan. Księżyc w drugim domu obdarza nas dobrą intuicją, dzięki której wyczuwamy dobre okazje do zarobienia pieniędzy. Mars sprawia, że możemy podejmować zbyt duże ryzyko finansowe, a Saturn mówi o niedostatku albo samym lęku przed niedostatkiem. Osoby, w których drugim domu jest Uran, mogą być zbyt lekkomyślne w sprawach finansowych, podobnie jest z Neptunem.

 

DOM III

Zwany domem intelektu, odpowiada za nasze zdolności komunikacyjne, kontakty międzyludzkie czy posiadanie talentu do interesów. Decyduje on o tym czy nauka, przyswajanie nowej wiedzy, będzie przychodzić nam z łatwością czy też oporem. Odpowiada za przekazywanie informacji, wzajemną wymianę myśli i dogadywanie się z otoczeniem. Dobrym znakiem jest, kiedy w naszym trzecim domu znajdzie się Słońce - wtedy jesteśmy w stanie cały czas uczyć się czegoś nowego. Księżyc mówi o wrodzonej ciekawości świata i życia, ułatwia nam również naukę poprzez przypatrywanie się i naśladowanie innych. Merkury sprawia, że uczymy się szybko i bez wysiłku, możemy mieć talenty językowe. Jowisz obdarza nas zamiłowaniem do nauk filozoficznych czy prawnych, możemy stać się ekspertami w jakiejś dziedzinie, zaś Uran powoduje oryginalny i ekscentryczny sposób myślenia. Saturn może zwiastować drobniejsze problemy np. dysleksję. Dzięki Wenus potrafimy ładnie się wypowiadać, jesteśmy dobrymi mówcami i łatwo nam utrzymać dobre stosunki z ludźmi. Osoby z Marsem często są kłótliwe, porywcze i niekiedy zbyt dosłowne. Wiele planet w trzecim domu może pomóc zdobyć popularność, choć nie zawsze trwałą.

 

DOM IV

Dom czwarty odnosi się do naszego dzieciństwa, tego co wynieśliśmy z domu i rodziny. Znajdziemy w nim informacje na temat naszego dorastania i tego jak duży wpływ mają na nasze życie rodzice. Jest związany również ze starzeniem się i zbliżaniem się do kresu życia. Jowisz i Wenus prognozować nam będą zarówno szczęśliwe dzieciństwo, jak i dobrą starość. Saturn może oznaczać problemy i samotność, niezrozumienie przez rodziców oraz trudności w dojrzałym wieku. Księżyc mówi o silnym przywiązaniu do bliskich i przywiązaniu do miejsca, w którym mieszkamy. Słońce odpowiada za pragnienie poczucia bezpieczeństwa - dla takich ludzi najważniejsza jest rodzina i stabilność. Mars przyciąga wiele konfliktów z najbliższymi, a Uran niestabilność emocjonalną w rodzinie. Neptun może mówić o nałogach w domu.

 

DOM V

Wskazuje na posiadanie potomstwa, a także oznacza nasze wewnętrzne dziecko oraz mówi o przyjemnościach w naszym życiu. Księżyc, Jowisz, Merkury i Wenus sprzyjają zostaniu rodzicami, natomiast Słońce, Mars czy Saturn mogą ostrzegać o przeszkodach lub kłopotach w tej sferze. Posiadanie wielu planet w domu piątym wiąże się ze szczęściem w grach losowych, finansach i posiadaniem talentów. Dobre planety w tym miejscu to Słońce, Księżyc, Merkury, Wenus, a przede wszystkim Jowisz, który daje nam szczęście i uznanie w życiu codziennym. Kłopoty może zwiastować np. Saturn, świadczący o blokadach i kompleksach, które przysporzą nam trudności.

 

DOM VI

Jest to dom związany ze zdrowiem, a ściślej mówiąc z chorobami, które można w nim wyczytać. Osoby z kilkoma planetami w domu szóstym mogą cierpieć z powodu problemów zarówno zdrowotnych, jak i bardziej emocjonalnych. Takie osoby bywają także zbyt uległe w stosunku do innych. Słońce mówi o lękach przed chorobami, skłonnościami do hipochondrii, osoba taka martwi się przez całe życie również ocenami innych. Osoby z Księżycem to takie, na których można polegać niemal w każdej sytuacji, często godzą się na rzeczy, z którymi pozostają w sprzeczności, byleby zaskarbić sobie przychylność otoczenia, brakuje im asertywności. Merkury w szóstym domu pomaga radzić sobie z kłopotami i wychodzić obronną ręką ze wszystkich tarapatów, jakie zafunduje nam życie. Osoby takie są świetnymi doradcami, jednak nie zawsze bywają odpowiednio doceniane w pracy zawodowej, pomimo dobrej zdolności komunikacji. Ludzie z Wenus w tym domu podchodzą bardzo praktycznie do miłości, zdarza się, że np. wybierają partnera życiowego nie w oparciu o uczucia, ale z rozsądku. Mars obdarza nas siłami do walki z przeciwnościami losu i schorzeniami zdrowotnymi, a Jowisz wspaniałym zdrowiem i kondycją. Saturn może zwiastować słabszą kondycję zdrowotną.

 

DOM VII

Dom siódmy mówi o relacjach miłosnych, związkach, partnerstwie i małżeństwach. Jego początek wyznacza descendent i leży dokładnie naprzeciw domu pierwszego - ascendentu. Obrazuje on charakter związków międzyludzkich, które tworzymy w życiu. Astrologia przypisuje mu dużą wagę jeśli chodzi o sprawy związane z małżeństwem. Jeśli ktoś nie posiada w tym domu planet, wiele można wywnioskować za pomocą obecnych w nim znaków. Np. Baran oznacza rywalizację w związkach, Byk i Rak potrzebę poczucia bezpieczeństwa. Osoby z Lwem lub Koziorożcem mogą przyciągać do siebie apodyktycznych partnerów. Waga oznacza chęć równych praw, sprawiedliwego podziału ról czy obowiązków. Skorpion może ostrzegać przed uzależniającym wpływem drugiej osoby. Słońce wskazuje na trwałość relacji, jednak może powodować, że osoba wchodzi w związek z lęku przed byciem samemu. Księżyc oznacza, że związki mogą być niestabilne i zmienne. Merkury sprawia, że nie spieszymy się do małżeństwa, a osoby z Wenus wręcz przeciwnie - szybko biorą ślub i są zazwyczaj szczęśliwe w swojej relacji.

 

DOM VIII

Nazywany domem śmierci, opowiada o naszych trudnych doświadczeniach, może też określać okoliczności śmierci. Mając np. Słońce w ósmym domu, jesteśmy skłonni do przekraczania granic, odkrywania nowych tajemnic, ale mamy też w sobie wiele lęku. Księżyc wróży życiu obfitujące w emocje, Wenus intensywne związki i miłosne przeżycia, a przy tym lekki moment samej śmierci. Osoby z Marsem w tym domu mogą mieć tendencję do niebezpiecznych zachowań czy narażania swojego życia, zachowują też zimną krew w sytuacji zagrożenia. Kres życia może niestety nadejść gwałtownie i niespodziewanie. Najlepszą planetą w tym domu z pewnością jest Jowisz, dzięki któremu człowiekowi udaje się zażegnać wszelkiego rodzaju sytuacje kryzysowe i wyjść z nich bez szwanku. Zwiastuje on także spokojne odejście. Kłopotliwe są Uran, Neptun, Pluton, Saturn, a zwłaszcza ostatni z nich, wiążący się z cierpieniem i nieustannym pesymizmem.

 

DOM IX

Mówi o szeroko pojętym przekraczaniu granic, mogą być one np. intelektualne czy związane z podróżami. Ma także związek z naszą wiarą i duchowością. Osoby ze Słońcem w tym domu stale poszukują czegoś więcej niż przyziemne życie, aby móc poczuć jego sens. Osoby z Księżycem dużo emigrują, zmieniają miejsce pobytu, są otwarte na nowe poglądy. Otwarcie na świat zapewnia także Merkury. Wenus skutkuje mocno emocjonalnym podejściem do wiary i Boga, może zwiastować związki, a nawet małżeństwa z osobami z innych krajów. Ludzie, którzy mają w tym domu Marsa, bardzo zapalczywie bronią swoich poglądów, ocierając się nawet o coś na kształt obsesji czy fanatyzmu. Jowisz bardzo poszerza nasze horyzonty myślowe, cechuje ludzi wykształconych i z poczuciem większej misji. Uran oznacza poglądy oryginalne, mogą być one kontrowersyjne, ale często są oznaką geniuszu.

 

DOM X

Jest związany z naszą karierą, zawodem i życiowym powołaniem. Osoby, które mają w nim Słońce, wykazują duże zdolności przywódcze i dążą do zdobycia uznania czy sławy. Czasem również nadużywają władzy. Księżyc pomaga zdobyć popularność w oparciu o własną intuicję i wyczucie. Mars skłania do podejmowania rywalizacji na drodze do celów zawodowych. Osoby z Merkurym osiągają swoje cele przy wykorzystaniu mocy umysłu i umiejętności handlowych. Wenus oznacza talenty artystyczne oraz obdarza nas dużym wdziękiem. Jowisz ułatwia rozwój kariery, a Saturn przynosi wiele rozmaitych komplikacji. Nierzadko powoduje też, że nie potrafimy przyznawać się do błędu i nie akceptujemy porażki. Osoby z Uranem wybierają często nowatorskie i nieszablonowe zawody.

 

DOM XI

Opowiada o spełnianiu naszych marzeń i potrzeb oraz o dobrobycie emocjonalnym. Najlepszą planetą w tym domu jest Jowisz, dzięki któremu sprzyja nam szczęście i fortuna. Podobnie działa Słońce, dodatkowo dodając nam pewności siebie i siły. Wenus przynosi radość szczególnie w związkach międzyludzkich, natomiast Księżyc szczęście, które bywa ulotne - raz jest, a raz go nie ma. Mając Marsa w horoskopie, trzeba będzie nieco o to szczęście zawalczyć. Uran, Neptun i Pluton wskazywać mogą na komplikacje, dziwne zbiegi okoliczności. Saturn zaś sprawia, że ludzie nie wierzą w szczęście i muszą długo na nie pracować.

 

DOM XII

Ostatni z domów, mówi o naszych zdolnościach parapsychicznych i o karmie. Słońce wskazuje na możliwość życia w niejakiej izolacji, swego rodzaju wykluczenia. Księżyc świadczy o problemach emocjonalnych i uwikłaniu w trudne relacje. Merkury przynosi nam empatię i umiejętność wyczuwania innych ludzi. Saturn może oznaczać karmę trudną, negatywne sploty okoliczności i skłonność do rozpamiętywania przeszłości. Kiedy mamy w tym domu Urana, Neptuna lub Plutona, może to oznaczać zdolności parapsychiczne i rozwiniętą intuicję. Naszym życiem mogą też władać nagłe, nieoczekiwane czy gwałtowne zwroty akcji.