Czym są czakry i jakie mogą być skutki braku ich równowagi energetycznej?

Czym są czakry i jakie mogą być skutki braku ich równowagi energetycznej?

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem pt. "Czym są czakry i jakie mogą być skutki braku ich równowagi energetycznej?".Czakry to centra energetyczne znajdujące się w ludzkim ciele. Służą one przede wszystkim pobieraniu, przetwarzaniu oraz rozprowadzaniu energii życiowej, aby nasz organizm mógł prawidłowo funkcjonować. Zazwyczaj - u większości z ludzi - nie wszystkie czakry są w stanie równowagi. Jedne centra energetyczne są bardziej, a inne mniej ,,rozwinięte". Może to powodować, że poszczególne czakry będą znajdować się w stanie nadczynności lub niedoczynności. Co to jednak oznacza?

Najprościej mówiąc, czakry w stanie nadczynności mają zbyt dużo energii, a te w stanie niedoczynności mają jej za mało. Wpływa to na bardzo wiele obszarów w życiu człowieka - tłumaczy m.in. dlaczego np. ktoś zachowuje się w dany sposób, powtarza konkretne schematy czy nawyki lub nieustannie zmaga się z problemami podobnej natury (np. problemy finansowe lub niepowodzenia uczuciowe). Kiedy pragniemy ,,naprawić" naszą kondyncję energetyczną - przychodzi czas na działanie. Czakry w stanie nadczynności wymagają wyzwolenia tkwiącej w nich energii, aby mogły wrócić do stanu równowagi. Czakry, które są niedoczynne, powinny zaś przyciągnąć do siebie energię, której jest brak. Poniżej krótki opis skutków, które towarzyszą braku równowagi w poszczególnych centrach energetycznych.

Czakra pierwsza

Pierwszą z czakr jest czakra podstawy, która zwana jest również czakrą korzenia. Jest ona zlokalizowana u podstawy kręgosłupa, wibruje kolorem czerwonym, a jej żywiołem jest ziemia. Odpowiada ona m.in. za relacje rodzinne, miłość personalną, relacje społeczne, podstawowe ugruntowanie w świecie fizycznym, poczucie bezpieczeństwa, stabilizację materialną.

Kiedy czakra podstawy znajduje się w stanie nadczynności - człowiek może mieć tendencję do nadwagi, stawiania oporu przed zmianami, czuje się ociężale, bywa nadmiernie przywiązany do rzeczywistości, cechuje go pragnienie posiadania rzeczy materialnych czy chciwość. Kiedy natomiast pierwsza czakra jest w stanie niedoczynności - możemy cierpieć na niedowagę, niedostatek, niepokoje i lęki, nerwowość, mieć problemy z odczuwaniem własnego ciała.

Czakra druga

Drugą czakrą jest czakra krzyżowa - zamiennie zwana również sakralną. Jest ona zlokalizowana w dolnej części brzucha, jej żywiołem jest woda, a przypisanym kolorem - pomarańczowy. Czakra ta odpowiada m.in. za kreatywność, seksualność, płodność i twórczość.

Nadczynność drugiej czakry objawia się nadmierną emocjonalnością, skłonnościami do uzależnień, nadwrażliwością, nadmiernym przywiązaniem, bardzo rozbudzoną seksualnością. Niedoczynność z kolei powoduje niezrozumienie własnych emocji, unikanie ich, nieumiejętność relaksu i odczuwania przyjemności, nadmierną surowość, odrętwienie emocjonalne, brak pasji, sztywność cielesną i blokady na tle seksualnym.

Czakra trzecia

Trzecia czakra to czakra splotu słonecznego. Wibruje ona w barwie żółtiej, znajduje się mniej więcej dwa palce powyżej pępka, a jej żywiołem jest ogień. Wiąże się z naszymi emocjami, intuicją i siłą woli.

Kiedy mamy problem z nadczynnością tej czakry - możemy mieć skłonności do nadmiernej kontroli, dominacji, nadmiernej aktywności, cierpimy na wrzody lub inne schorzenia przewodu pokarmowego, miewamy podwyższoną temperaturę ciała, jesteśmy uparci, a nawet aroganccy. Niedoczynna czakra splotu słonecznego powoduje zaś, że mamy słabą wolę, jest nam brak asertywności, czujemy się jak ofiara, zamiast działania wybieramy bierność, pogrążamy się w apatii, brak nam celu w życiu i możemy doświadczać kłopotów trawiennych.

Czakra czwarta

Czwartą z czakr jest czakra serca. Umiejscowiona jest na poziomie klatki piersiowej, ma kolor zielony, a jej żywiołem jest powietrze. Odpowiada m.in. za miłość w rozumieniu uniwersalnym, akceptację, empatię i relacje z innymi.

Nadczynność czakry serca przejawia się nadmierną potrzebą aprobaty i akceptacji ze strony otoczenia, silnym przywiązaniem do ludzi, przesadnym staraniem, aby zadowolić innych, brakiem wyznaczonych granic, współzależnością od innych ludzi. Niedoczynność tej czakry powoduje zaś brak tolerancji dla drugiego człowieka, budzi w nas wycofaną postawę, izolowanie się, brak troski o innych, przesadnie określanie swoich granic, lęk przed intymnością i miłością.

Czakra piąta

Piąta czakra to czakra gardła, zwana zamiennie czakrą krtani. Znajduje się właśnie na poziomie gardła, ma kolor niebieski, a przypisaną jej energią jest dźwięk. Czakra ta odpowiedzialna jest m.in. za komunikację, zrozumienie i sposób w jaki przekazujemy nasze słowa innym ludziom.

Osoby z nadczynnością czakry piątej cechują się nadmierną gadatliwością, zbyt głośnym mówieniem, jąkaniem się, mogą także zajmować się plotkami oraz mieć trudności w panowaniu nad sobą. Niedoczynność czakry krtani powoduje natomiast, że boimy się przemawiać, odczuwamy przed tym lęk, nierzadko rozmawiamy słabym, cichym głosem, mamy kłopot z wyrażaniem uczuć naszymi słowami, wiele rzeczy zachowujemy w tajemnicy, zamykamy się w sobie.

Czakra szósta

Czakra szósta to czakra trzeciego oka, zlokalizowana pośrodku czoła, tuż nad brwiami. Jej kolor to indygo, a energią jest światło. Jest to centrum daru jasnowidzenia, zdolności widzenia przyszłości i energii psychicznej.

Nadczynność czakry szóstej może powodować halucynacje, urojenia, obsesje, problemy psychiczne, koszmary nocne. Może przywoływać wspomnienia, które natrętnie powracają i nasilać problemy z koncentracją. Z kolei niedoczynność przejawia się poprzez brak wyobraźni, trudności np. w przeprowadzeniu wizualizacji, brak wrażliwości, zapominanie swoich snów, skłonność do wypierania pewnych rzeczy i słabą pamięć.

Czakra siódma

Ostatnia, siódma czakra, to czakra korony. Znajduje się ona na szczycie głowy, a jej kolorem jest fiolet lub (według innych źródeł) biel czy platyna. Energią, która ją wspiera jest świadomość - z nią jest ściśle związana praca czakry.

Nadczynność czakry korony powoduje uzależnienie od spraw duchowych tak silne, że nie zwraca się po prostu uwagi na sprawy przyziemne. Następuje odseparowanie się od świata i ludzi, pojawia się nadmierna cnotliwość i wstrzemięźliwość. Rezultatem niedoczynności tej czakry jest natomiast cynizm, skostniałe przekonania, apatia, trudności w uczeniu się, materializm.

Istnieje wiele różnorakich sposobów pracy z czakrami, tak aby móc wprowadzić je w stan równowagi. Są to między innymi: ćwiczenia fizyczne - w szczególności joga, masaże, stosowanie odpowiedniej diety, wizualizacje ukierunkowane na przepływ energii w czakrach, intonowanie odpowiednio dopasowanych mantr, praktyki oddechowe, medytacja, a nawet wchodzenie w interakcje z innymi ludźmi, które również się do tego przyczyniają. Skutecznym sposobem zrównoważenia pracy centrów energetycznych jest konsultacja z doświadczonym doradcą ezoterycznym i przeprowadzenie zabiegu oczyszczania energetycznego.