Gwarancja na wróżby?

Gwarancja na wróżby?

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem pt."Gwarancja na wróżby?" przygotowanym przez naszego eksperta Mirrona.

Niestety - nie istnieje. Każdy klient pytając oswoją przyszłość - liczy na to, że wróżba - szczególnie ta dobra - sprawdzi się w całości.

Podobnie - profesjonalny doradca - chce dla swojego klienta jak najlepiej.

Jednak życie reguluje kwestie przepowiedni, ponieważ Każdy Człowiek używa swojej Wolnej Woli i przepowiednia-wróżba - to taka zapowiedź, podpowiedź, prognoza, przewidywanie tego, co się zdarzy.

Rzetelny doradca powie Ci o tym wprost - że to jest właśnie założenie, możliwość.

Jeśli pytasz doradcę o kwestie dla Ciebie istotne- to wiadomo, że włączasz w to własne pragnienia, oczekiwania, często "podpowiadasz" doradcy scenariusz wydarzeń.

Bywa też i tak, że jako osoba pytająca- sama/sam zmieniasz bieg wydarzeń, prawda? Bo czegoś nie zrobisz. Albo coś zrobisz, mimo, że doradca podpowiada inaczej. To jest Twoje Prawo. Prawo Wolnej Woli. Prawo Wyboru.

Pamiętaj też, że okoliczności zmieniają przepowiednię.

Tak jak nie ma gwarancji na wróżbę, tak tez nie ma ostatecznego scenariusza zdarzeń, ponieważ na rzeczywistość wpływasz Ty sam/sama, Twoje otoczenia. I opatrzność- jakkolwiek ją pojmujemy.

Z tego powodu wróżby trzeba traktować jak dobra podpowiedź, radę, sugestię. To nie jest "wyrok ostateczny" - ponieważ to Ty odpowiadasz za swoje życie!

Dlatego nazywamy się "doradcami" nie wyroczniami :) .

Życzymy Ci jak najlepiej, chcemy pomóc wróżbą ale też wesprzeć Ciebie w podejmowaniu jak najtrafniejszych decyzji. Bo tylko Ty sam/sama możesz wiedziesz, co jest dla Ciebie najlepsze!

Wolna Wola i czas - to dwa dodatkowe czynniki, które wpływają na bieg Twojego życia.

Reklamacje dotyczące kwestii czasu-są najtrudniejsze dla nas-doradców. Dlatego też zawsze podkreślam, że prognoza zdarzeń może przesunąć się w czasie z uwagi na okoliczności związane i z Twoim własnym działaniem i z działaniem innych ludzi.

***

Ty jako Człowiek Wolnej Woli możesz zmienić i prognozę i bieg wydarzeń. Działaj roztropnie używając intuicji, sugestii z wróżb i własnego doświadczenia - wtedy Twoje życie będzie mieć i wysoką jakość i przebieg, jakiego sobie życzysz.

Mirron