Ciemna Strona Myśli: Jak Negatywne Myśli i Energia Wpływają na Zdrowie Człowieka

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem pt. "Ciemna Strona Myśli: Jak Negatywne Myśli i Energia Wpływają na Zdrowie Człowieka" przygotowanym przez naszego eksperta Lex

Dzisiaj przybywam do Państwa z artykułem, który dotyczy wpływu naszych myśli i energii na nasze zdrowie i poprawne działanie samorozwoju.
To, co jest najbardziej szkodliwe dla człowieka, to negatywne myśli. Często są one efektem nie tylko działań osób trzecich, ale również nas samych.
Pozwalając, na przyjmowanie takich negatywnych myśli i energii sprawiamy, że przestajemy poprawnie funkcjonować. Oddziałuje to nie tylko na umysł, ale finalnie i na ciało. Reakcje takie mogą później głęboko się w nas zakorzenić i doprowadzić do poważnych chorób.

Oczywiście nie jest kwestią, żeby być sztucznie optymistyczną osobą, która udaje, że nigdy nic złego się nie dzieje. Bardziej chodzi o technikę reagowania na negatywne zdarzenia. Możemy przecież kłótnię odebrać jako dość intensywny sposób wyrażania swoich myśli, ścierania się.
Długotrwałe skutki negatywnych myśli i energii mogą powodować dolegliwości takie jak: depresja, lęk, zaburzenia snu, zaburzenia poznawcze, czy inne choroby somatyczne (jak choroby serca, nadciśnienie i cukrzycę).
Tak ważne jest zatem nauczenie się radzenia sobie ze stresem, czy przyjmowaniem i opracowaniem negatywnych energii i myśli. Pozytywne myśli i praktyki wdzięczności mają głęboki wpływ na zdrowie psychiczne, fizyczne i emocjonalne człowieka. Jest kilka prostych, ale jakże potężnych narzędzi, które w znaczący sposób mogą poprawić jakoś naszego życia.
Przede wszystkim zacząłbym od pozytywnego myślenia. Poprzez pozytywne myślenie, staramy się doszukiwać światła w sytuacjach, które z góry i dla wielu osób wydają się tylko czarne, negatywne. Gdy uświadomimy sobie, że pewne wydarzenia dzieją się z jakiegoś powodu, zrozumiemy, że życie jest zarówno dobre, jak i złe. Bez zła nie byłoby dobra i odwrotnie.
W praktyce wdzięczności świadomie doceniamy i wyrażamy wdzięczność za te właśnie pozytywne aspekty życia, zarówno duże jak i małe. Czyli po prostu wszystkie. Bo czy stwierdzenie ?że każdy może mieć gorzej od nas? nie ma w sobie ziarenka prawdy?...
Aby powyższe techniki wprowadzić do swojego życia i uczynić z nich nawyk wystarczy kilka prostych czynności. Może to być prowadzenie dziennika wdzięczności (np. w formie zwykłego zeszytu), w którym zapisujemy codziennie trzy pozytywne rzeczy, które się wydarzyły. Możemy również codziennie powtarzać pozytywne afirmacje dla wzmocnienia myślenia i poprawienia samooceny. Następna technika to medytacja wdzięczności, czyli poświęcenie kilku minut na medytację skoncentrowaną na uczuciu wdzięczności, która ma docelowo poprawić nastrój i zmniejszyć poziom stresu. Ostatnia, ale nie najgorsza to wyrażanie wdzięczności innym. Poprzez regularne jej wyrażanie, wzmacniamy relację i zwiększamy poczucie wspólnoty.
To wszystko, co zostało opisane wyżej, ma ogromny potencjał do poprawy życia i jego jakości na wszystkich poziomach. Wdrażanie takich praktyk spowoduje też poprawę naszego stanu zdrowia (odporność na stres, zdrowie psychiczne i fizyczne). Najlepiej zacząć od tych drobnych kroków, by każdego dnia wdrażać takie praktyki coraz szerzej, aż do całkowitego uwolnienia się od negatywnych wpływów w naszym życiu.
Spojrzenie na ten temat z innej perspektywy pozwoli Wam osiągnąć pewien poziom spokoju i kontroli nie tylko nad życiem, ale również własnymi emocjami.