Czym jest karma?

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem "Czym jest karma? " przygotowanym przez naszego eksperta Tarocistka Beatrix.


Karma jest rezultatem Twoich myśli, słów i czynów, więc możesz zdecydowanie uczynić swoje życie lżejszym lub cięższym dzięki swojemu działaniu. Karma ma związek z wyborami każdej osoby. Jest to prawo przyczyny i skutku i oczywiście jest znane ze starożytnych tekstów greckich. Im bardziej człowiek rozwija się duchowo i mentalnie poprzez swoje wybory, tym bardziej jest on wolny od kajdan karmy i tym bardziej staje się stwórcą własnego życia. Człowiek rodzi się z nasionami dobra, zła, gniewu, dobroci, miłości, zemsty, sprawiedliwości, niesprawiedliwości. W tym, co dzieje się w jego życiu, najpierw myślami, a potem działaniami, postanawia podlać niektóre nasiona, a inne pozostawić nietknięte. Więc teraz zbiera to, co kiedyś zasiał i podlał. Dokonując konkretnych wyborów w innym życiu, znalazłeś się na poziomie życia, w którym jesteś dzisiaj. To też tłumaczy fakt, że złe rzeczy mogą przytrafiać się dobrym ludziom. To jest wynik Twojej karmy także z poprzednich wcieleń. Karma jest energią i sama energia nie jest ani dobra, ani zła, ona po prostu jest. Dowodzi tego następujący przykład: Pomyśl o kimś, kto miał całkowicie niesprawiedliwy wypadek i stracił zdolność chodzenia, mówienia, poruszania się lub słuchania. Po wypadku może stać się bardzo trudną osobą. Ale może też znaleźć siłę w sobie, ewoluować i dzięki swoim doświadczeniom pomagać innym ludziom. Ten człowiek nie jest uwięziony w swojej karmie, ale wykorzystał ją, aby ulepszyć siebie i świat. Oto kilka wskazówek, które pomogą Ci lepiej żyć bez względu na to, czym jest Twoja karma: Zdobądź świadomość swoich myśli i wyborów. Żyj świadomie, a nie mechanicznie. Dołóż wszelkich starań, niezależnie od sytuacji aby być lepszym człowiekiem. Dowiedz się, jak działa wszechświat, karmiczne długi i zapłata. Weź udział w akcji i ulepsz siebie i Twoje otoczenie. Pamiętaj, że prawo karmy zdecydowanie prowadzi do tego, abyś wykorzystał ją do swojej ewolucji. Parafrazując słowa wielkiego nauczyciela: "Wykorzystuję karmę, ale nie pozwalam, by to ona mnie wykorzystywała". Tarocistka Beatrix